Tuyên truyền cần hướng về cơ sở, sát đối tượng

Tuyên truyền cần hướng về cơ sở, sát đối tượng

BDK.VN – Ngày 8-1-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đến dự.

Lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị đại biểu thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắt, những đề xuất kiến nghị đối với công tác tuyên giáo. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận ý kiến đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo.

Năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động lãnh đạo, triển khai quán triệt và sơ, tổng kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đúng tiến độ, chất lượng, sát với thực tiễn. Công tác thẩm định các bài diễn văn, phát biểu của lãnh đạo tỉnh đạt yêu cầu, phục vụ tốt cho việc lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020. Nổi bật là tham mưu, phục vụ tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tổ chức triển khai tốt công tác phối hợp trên các lĩnh vực công tác, nhất là xây dựng văn kiện đại hội. Chương trình cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Chú trọng, tích cực chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, công tác điều tra, nắm bắt và định hướng nhận thức, dự luận xã hội. Hoạt động ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước vào cuộc sống, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2020.

Một ít cán bộ chuyên trách tuyên giáo chưa thể hiện tính tiến công, sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất, còn trông chờ hướng dẫn của cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo năm qua. Biểu dương tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực tư tưởng còn nhiều vấn đề tồn tại cần quan tâm như: Trong nội bộ Đảng còn nhiều biểu hiện ngại va chạm, trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, thiếu tinh thần trách nhiệm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện. Một số công trình, dự án triển khai chưa được sự đồng thuận cao của người dân.

“Ngành Tuyên giáo cần tham mưu quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và chủ đề năm 2021 “Đồng thuận – Sáng tạo” sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, theo hướng sát đơn vị, đối tượng. Thực hiện tốt phương châm của phong trào thi ‘Đồng Khởi mới”. Nghiên cứu vận dụng những kinh nghiệm trong tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết 15 tổ chức cuộc Đồng Khởi năm 1960 để tạo nên một cuộc “Đồng khởi mới” trong công tác tuyên giáo. Năm 2021 có nhiều sự kiện quan trọng, ngành Tuyên giáo phải hết sức chủ động trong tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy. Tích cực bám sát thực tiễn, lắng nghe và phản ảnh đúng tâm tư, ý chí, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, người dân. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên tại chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác tuyên giáo phải quan tâm hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống, phù hợp với từng đối tượng” – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email