Trao tặng khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước

Trao tặng khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước

BDK.VN – Ngày 23-5-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và trao tặng khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao Huân Chương cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao Huân chương cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập và nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước.

Trong năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh đã được các cấp, ngành tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng và phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua được chú trọng, đặc biệt là biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trực tiếp lao động, sản xuất.

Năm 2019, cấp tỉnh tặng 71 Cờ thi đua cho các tập thể; 320 tập thể lao động xuất sắc; 66 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 6.085 bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân; 32 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 19 Huân chương Độc lập các hạng; 20 Huân chương Lao động các hạng, 8 Cờ thi đua của Chính phủ; 123 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng ghi nhận sự đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước năm qua. Đồng thời, ông lưu ý: Các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tổ chức thực hiện các phong trào thu đua yêu nước theo phát động của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt nỗ lực phấn đấu thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”.

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành, địa phương trong thực hiện thi đua, khen thưởng. Quan tâm đổi mới công tác khen thưởng, công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và có chiều sâu, trong đó lưu ý ưu tiên bình xét thi đua, khen thưởng đột xuất đối với người lao động trực tiếp. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò và tác động mạnh mẽ của các phong trào thi đua yêu nước để các cấp ngành, địa phương tích cực tham gia.

                                                          Tin, ảnh: Hương Thu

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email