Tổng kết Năm dân vận chính quyền 2019

Tổng kết Năm dân vận chính quyền 2019

BDK.VN – Ngày 18-2-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp đồng chủ trì hội nghị tổng kết công tác Năm dân vận chính quyền 2019, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận chính quyền 2020.

Chú tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

Năm dân vận chính quyền 2019 được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện gắn với phương châm “tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá” đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhận thức, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp được nâng lên. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và người dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Phát huy quyền làm chủ, động viên nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm công tác đối thoại, tiếp công dân.

Chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là khiếu kiện phức tạp đông người.

Tuy nhiên, một số nơi tổ chức Năm dân vân chính quyền hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới chưa phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân. Tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp còn diễn biến phức tạp. Thủ tục hành chính còn bất cập, chưa thu hút đầu tư phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đánh giá cao vai trò của các cấp, các ngành, địa phương trong tham gia hoạt động Năm dân vận chính quyền 2019.

Sắp tới, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về công tác dân vận chính quyền. Phát huy hiệu quả cơ chế, chương trình phối hợp vận động nhân dân giữa UBND với Ban Dân vận các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Các huyện, thành phố và cơ sở phải có kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền. Người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, xem đây là khâu đột phá để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao vị thế cạnh tranh của tỉnh.

Phát động mạnh mẽ, đa dạng các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tạo sự lan tỏa, hưởng ứng tích cực của người dân với các phòng trào tại địa phương.                                                                                          

Tin, ảnh: Thu Huyền

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368