Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

BDK.VN – Ngày 10-9-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban đảng tỉnh, các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá chung, công tác xây dựng Đảng về kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực, khá toàn diện, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Điều lệ Đảng quy định. Đã kéo giảm đáng kể số đảng viên bị xử lý kỷ luật, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm so với cùng kỳ, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Việc chọn nội dung kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn dàn trải, chưa tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tình hình vi phạm của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên còn xảy ra phức tạp, nhất là tình trạng thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, các vụ tiêu cực, lãng phí, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên chưa được kéo giảm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến này, để hoàn thiện các văn bản.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Với tinh thần phải đưa công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng về đúng vai trò, vị trí, đó là chức năng lãnh đạo của Đảng. Kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng phải thật sự là công cụ mạnh, giúp Tỉnh ủy, các cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, các cấp ủy phải quan tâm đúng mức cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tập trung nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy. Tập trung hơn nữa trong việc xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, thật sự hiệu quả. Lãnh đạo công tác phối hợp sao cho đồng bộ, nhịp nhàng, thể hiện được tính hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo công tác xử lý kỷ luật thật nghiêm minh, đúng người, đúng việc, không có vùng cấm. Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Lãnh đạo tốt công tác xử lý đơn thư, giải quyết kiến nghị của đảng viên, công dân.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email