Thành lập Ban phục vụ và các Tiểu ban của Tỉnh ủy phục vụ Lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Thành lập Ban phục vụ và các Tiểu ban của Tỉnh ủy phục vụ Lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng

BDK.VN – Ngày 19-2-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban phục vụ Lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm các đồng chí:

Đông đảo người dân đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Truỏng Vĩnh Trọng. Ảnh: Thành Lập

Đông đảo người dân đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: Thành Lập

1. Đồng chí Phan Văn Mãi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Trưởng Ban.

2. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Phó trưởng Ban Thường trực.

3. Đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng Ban.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Phó trưởng Ban.

5. Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Thành viên.

6. Đồng chí Cao Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh – Thành viên.

7. Đồng chí Bùi Văn Bia – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Thành viên.

8. Đồng chí Nguyễn Hải Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng thời là Chánh Thanh tra tỉnh – Thành viên.

9. Đồng chí Lê Thanh Vân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Thành viên.

10. Đồng chí Võ Hùng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh – Thành viên.

11. Đồng chí Võ Văn Hội – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Thành viên.

12. Đồng chí Huỳnh Quang Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Thành viên.

13. Đồng chí Đoàn Văn Đảnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thành viên.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bến Tre – Thành viên.

15. Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Thành viên.

16. Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Thành viên.

17. Đồng chí Nguyễn Phúc Linh – Tỉnh ủy viên, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Thành viên.

18. Đồng chí Hà Quốc Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn – Thành viên.

19. Đồng chí Nguyễn Thái Bình – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy – Thành viên.

20. Đồng chí Nguyễn Văn Bàn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên.

21.  Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm – Thành viên.

22. Đồng chí Ngô Văn Tán – Giám đốc Sở Y tế – Thành viên.

23. Đồng chí Lê Văn Sáu – Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên.

24.  Đồng chí Phạm Thanh Hùng – Phó giám đốc phụ trách Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên.

25. Đồng chí Lê Ngọc Hân – Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi – Thành viên.

26. Đồng chí Lê Văn Phết – Phó giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre – Thành viên.

27. Đồng chí Lê Văn Nghĩa – Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh – Thành viên.

Thành lập các Tiểu ban của Tỉnh ủy phục vụ Lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể như sau:

* Tiểu ban trang trí, khánh tiết, gồm các đồng chí:

1.  Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban.

2.  Đồng chí Trần Tú Anh – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó trưởng Tiểu ban.

3.  Đồng chí Nguyễn Văn Bàn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó trưởng Tiểu ban.

4.  Đồng chí Phạm Thanh Hùng – Phó giám đốc phụ trách Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Phó trưởng Tiểu ban.

* Tiểu ban lễ tân, gồm các đồng chí:

1.  Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy – Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Huỳnh Quang Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Tính ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Lê Thanh Vân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Phó trưởng Tiểu ban.

4. Đồng chí Nguyễn Thái Bình – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy – Phó trưởng Tiểu ban.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Thành viên.

6. Đồng chí Hà Quốc Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn – Thành viên.

7.  Đồng chí Trần Thị Thanh Lam – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh – Thành viên.

8. Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm – Thành viên.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam – Thành viên.

10. Đồng chí Nguyễn Văn Đảm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách – Thành viên.

11. Đồng chí Dương Văn Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành – Thành viên.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại – Thành viên.

13. Đồng chí Lê Văn Khê – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú – Thành viên.

14. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thảo – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy – Thành viên.

15.  Đồng chí Nguyễn Thị Mai Rý – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Thành viên.

16. Đồng chí Lê Văn Sáu – Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên.

* Tiểu ban bảo vệ, gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban.

2.  Đồng chí Võ Văn Hội – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Phó trưởng Tiểu ban.

3.  Đồng chí Võ Hùng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh – Phó trưởng Tiểu ban.

4.  Đồng chí Nguyễn Chí Quang – Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh – Phó trưởng Tiểu ban.

* Tiểu ban bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch Covìd-19, gồm các đồng chí:

1.  Đồng chí Nguyền Thị Bé Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban.

2.  Đồng chí Ngô Văn Tán – Giám đốc Sở Y tế – Phó trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Lê Văn Nghĩa – Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh – Phó trưởng Tiểu ban.

* Tiểu ban hậu cần, gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bến Tre – Phó trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Võ Văn Phú – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính – Phó trưởng Tiểu ban.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Quyên – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy – Phó trưởng Tiểu ban.

5. Đồng chí Lê Văn Sáu – Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Phó trưởng Tiểu ban.

Phương Nghi

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email