Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

BDK – Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt của Hội đồng Tư vấn KN và phát triển DN tỉnh, cùng với sự triển khai đồng bộ của UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương.

Doanh nghiệp khởi nghiệp đang cố gắng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: C.Trúc

Doanh nghiệp khởi nghiệp đang cố gắng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: C.Trúc

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 227 DN thành lập mới và 150 đơn vị trực thuộc, trong đó có 26 hộ chuyển đổi lên các loại hình DN; lũy kế đến nay có trên 4.700 DN, trong đó có trên 3.630 DN đang hoạt động.

Công tác truyền thông được phối hợp triển khai khá đồng bộ, đa dạng về hình thức và nội dung. Hoạt động KN đổi mới sáng tạo (ĐMST) có nhiều chuyển biến gắn với hoạt động của Mekong Innovation Hub, nhất là thu hút cộng đồng KN tham gia các hoạt động và làm việc tại không gian.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã cho DN vay lũy kế đạt 8.700 tỷ đồng, lãi suất cho vay thấp hơn cho vay thông thường 0,2 – 1%/năm. Có 1 DN KN được xét cho vay 1,5 tỷ đồng, 2 DN đang hoàn thiện hồ sơ. Riêng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hỗ trợ cho vay thêm 2 dự án, lũy kế đến nay đã hỗ trợ cho vay 10 dự án, với tổng số tiền 19 tỷ đồng.

Công tác liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân được tập trung thực hiện khá tốt nhằm hỗ trợ cho hoạt động KN ở địa phương. Nhiều chương trình, hoạt động kết nối đầu ra cho sản phẩm KN được triển khai và thu hút DN KN tham gia. Tỉnh cũng đã tập trung hỗ trợ, đồng hành các DN nhằm chủ động khôi phục sản xuất, kinh doanh…

Bên cạnh kết quả, việc triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến  đầu tư và KN Trần Thị Xuân Duyên cho rằng: Số lượng DN, hộ kinh doanh thành lập mới đạt thấp so với kế hoạch. Công tác tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng các ý tưởng, dự án KN còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả, năng lực quản trị và sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, chưa hình thành và vận hành theo chuỗi giá trị bền vững.

Mặt khác, dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN KN. Nhiều DN đã ngưng hoạt động, thậm chí thua lỗ. Việc tiếp cận vốn vay của các DN vẫn còn khó khăn do không có tài sản đảm bảo, thời gian thành lập ngắn, ngại thủ tục và không có báo cáo tài chính chuẩn đáp ứng theo quy định, kỹ năng quản trị và điều hành hạn chế bên các ngân hàng thẩm định khó đáp ứng yêu cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2020

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020 là xây dựng cơ sở dữ liệu về Hệ sinh thái KN tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức các sự kiện, diễn đàn KN nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình Đồng khởi KN và phát triển DN.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại buổi Cà phê doanh nghiệp định kỳ tháng 6-2020. Ảnh: C. Trúc

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại buổi Cà phê doanh nghiệp định kỳ tháng 6-2020. Ảnh: C. Trúc

Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến  đầu tư và KN Trần Thị Xuân Duyên đề xuất giải pháp: Trước tiên là cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Đồng khởi KN và phát triển DN ở ngành, địa phương phụ trách. UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo đôn đốc các cơ quan có liên quan nhanh chóng triển khai Đề tài khảo sát, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về Hệ sinh thái KN tỉnh, làm nền tảng để xây dựng Hệ sinh thái KN ĐMST tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 gắn với vận hành có hiệu quả Không gian ĐMST.

Đồng thời, chuẩn bị tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chương trình và đề ra khung thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, trong đó tập trung vào KN ĐMST. Cụ thể, tổ chức có hiệu quả 4 sự kiện/diễn đàn KN cấp tỉnh gắn với các chủ đề: Hội nghị kết nối KN 4 tỉnh tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long và ABCD Mekong, Hội thảo “Liên kết xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ sinh thái KN ĐMST – Phát huy vai trò mô hình Không gian ươm tạo, hỗ trợ KN”, diễn đàn KN lần VII với chủ đề DN thời Covid-19 biến nguy thành cơ, diễn đàn KN lần VIII với chủ đề – Chuyển đổi số – xu thế tất yếu.

Cũng theo bà Trần Thị Xuân Duyên, trong công tác đào tạo, lưu ý thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực gắn với trải nghiệm thực tế cho DN theo nhu cầu của DN. Cụ thể: đào tạo KN ĐMST cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; đào tạo giám đốc điều hành cho DN KN, DN nhỏ và vừa; đào tạo nâng cao năng lực sức cạnh tranh của hợp tác xã và DN, DN KN. Phối hợp các đơn vị có uy tín thực hiện các chương trình ươm tạo KN. Sớm đưa vào sử dụng giáo trình giảng dạy KN trong trường học, các cấp học từ lớp 6 – 12, tổ chức triển khai, tập huấn cho giáo viên để đảm bảo đưa vào dạy và học trong năm học 2020-2021…

Nhiên Luận

Nguồn: http://baodongkhoi.vn/kinh-te/dau-tu/tap-trung-ho-tro-doanh-nghiep-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-10082020-a76594.html

Đăng bài quảng cáo và chia sẽ thông tin Tỉnh Bến Tre. Hỗ trợ và bản quyền bài viết liên hệ admin@thuongmaibentre.com

Leave your comment
Comment
Name
Email