Thẻ: Vinamilk;doanh nghiệp sản xuất;hàng đầu thế giới;khu vực Đông Nam Á;Đông Nam Á;sữa việt nam;hội đồng quản trị