Thẻ: Việt Nam;Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF;tăng trưởng kinh tế toàn cầu;tăng trưởng GDP;IMF;covid-19