Thẻ: trạm thu phí;Ủy ban Kinh tế;Bộ Giao thông vận tải;quốc lộ 1A;thu phí BOT;trạm thu phí BOT