Thẻ: tỉ phú;Việt Nam;Forbes;Phạm Nhật Vượng;Nguyễn Thị Phương Thảo;VinGroup