Thẻ: thủy sản

Ðịnh hướng phát triển ngành công nghiệp chủ lực giai đoạn 2020 – 2025

Ðịnh hướng phát triển ngành công nghiệp chủ lực giai đoạn 2020 - 2025

BDK - Thời gian qua, tỉnh luôn xác định vai trò quan trọng của việc phát triển các ngành công nghiệp (CN) chủ lực và có nhiều giải pháp ưu tiên mời gọi thu hút đầu tư vào tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Định hướng giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển CN chế biến dừa, CN thủy sản, CN hỗ trợ, năng lượng và các ngành CN có tiềm năng phát triển khác trở thành những ngành chủ lực của tỉnh.

Xem thêm