Thẻ: THỢ HÀN

THỢ HÀN VÀ NGUY CƠ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Thợ hàn và nguy cơ bệnh nghề nghiệp Hàn có thể có một số yếu tố tiêu cực, cụ thể, các yếu tố tiêu cực thường liên quan đến người vận hành thiết bị hàn trong các hình thức rủi ro sức khỏe và an toàn. Quá trình hàn sẽ sản sinh ra khói và các loại khí khá độc hại. Thở những hơi khói và các loại khí độc mức độ cao có thể nguy hại đến sức khỏe của bạn. Nghiên

Xem thêm