Thẻ: Tập đoàn Masan;vốn chủ sở hữu;Tối ưu hóa;ban điều hành;ngành bán lẻ