Thẻ: đường sắt Cát Linh – Hà Đông;Đường sắt đô thị;Bộ Giao thông vận tải;bàn giao;đoàn tàu