Thẻ: dự án chậm tiến độ;nhà máy thủy điện;4 tỉ đồng;khách du lịch;Thủy điện;Thác 5 tầng