Thẻ: điều hành tỉ giá;Không thao túng tiền tệ;Ngân hàng Nhà nước;Mỹ;Bộ Tài chính Mỹ

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368