Thẻ: chứng khoán;giao dịch;FLC;thị trường;FLC Faros;ROS;Trịnh Văn Quyết