Thẻ: BIDV;Đại học Quốc gia HN;Ký kết thỏa thuận hợp tác;tài trợ cho sinh viên;dịch vụ ngân hàng