Thẻ: bia Sài Gòn;tập đoàn đa quốc gia;hội đồng quản trị;phó tổng giám đốc;Venus Teoh Kim Wei