Sở Nội vụ hoàn thành nhiệm vụ trong tâm năm 2019

Sở Nội vụ hoàn thành nhiệm vụ trong tâm năm 2019

BDK.VN – Chiều 9-1-2020, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Hiếu đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2019, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Năm qua, ngành Nội vụ đã tập trung cao trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành những công việc trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đặc biệt, việc xây dựng các đề án, thủ tục liện quan tới địa giới hành chính; thực hiện chế độ đối với cán bô công chức cấp xã theo qui định. Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp, huyện, xã trong giai đoạn 2019-2021. Việc tham mưu kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo qui định của Trung ương. Thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế và quản lý biên chế chặt chẽ. Cải cách hành chính được chú trọng, công tác cải cách chế độ công vụ, công chức có chuyển biến tích cực. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quản lý nhà nước tôn giáo, thanh niên; thi đua khen thưởng, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đều được quan tâm thực hiện khá tốt.

Giám đốc sở Nội vụ Huỳnh Văn Hiếu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân chức và người lao động của toàn ngành đã có nhiều đóng góp tích cực hiệụ quả trong việc hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Tuy nhiên, công tác nội vụ vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đề nghị cần mạnh dạn, thẳng thắn, khách quan trong đánh giá, nhận định hoạt động của ngành cũng như đội ngũ cán bộ trong ngành, nhất là xác định rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành để có giải pháp khắc phục có hiệu quả, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Do vậy, các bộ phận chuyên môn cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu. Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện đề án, chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19. Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trong bộ máy nhà nước. Tổ chức thành công thi tuyển công chức năm 2020 và thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng, cán bộ nhất là cấp cơ sở để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Tích cực triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 khi được UBTVQH thông qua. Tham mưu tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email