Sơ kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia 9 tháng đầu năm 2020

Sơ kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia 9 tháng đầu năm 2020

BDK.VN – Ngày 1-10-2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Hữu Lập chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Đến nay, toàn tỉnh có 49 xã đạt 19 tiêu chí (TC), 30 xã đạt 15-18 TC, 53 xã đạt 10-14 TC, 10 xã đạt 5-9 TC và không có xã đạt dưới 5 TC. Trung bình đạt TC trên xã là 15,07 TC, tăng 0,70 TC so với cuối năm 2019.

Tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ thẩm tra huyện Chợ Lách và TP. Bến Tre theo góp ý của Hội đồng thẩm định Trung ương trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020.

9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh thực hiện được 4 lần “Ngày Chủ nhật NTM”, thu hút được 96.953 lượt người tham gia (người dân tham gia chiếm 55,93%); số tiền huy động để thực hiện khoảng 3,554 tỷ đồng.

Về Chương trình MTTQ giảm nghèo, đến cuối tháng 8-2020, toàn tỉnh còn 18.242 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,60% (tăng 57 hộ so với đầu năm) và 16.381 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,13% (tăng 14 hộ so với đầu năm). Nguyên nhân tăng hộ nghèo, hộ cận nghèo là do hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo đột xuất, chi phí khám, điều trị bệnh cao, không có khả năng chi trả viện phí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị: Thành viên BCĐ tỉnh tăng cường theo dõi, hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí NTM tại các xã được phụ trách. Các sở, ngành tỉnh theo chức năng nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực tăng cường theo dõi, hỗ trợ các địa phương thực hiện hoàn thành các TC theo kế hoạch đề ra, nhất là đối với 4 TC “cứng”. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu tiếp tục theo dõi, đôn đốc các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2020 và các xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp với các cơ quan và địa phương có liên quan đẩy mạnh áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương tăng cường theo dõi, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các dự án, công trình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Chợ Lách, TP. Bến Tre, các đơn vị liên quan tổ chức tốt lễ công bố huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM, TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Ban Thi đua – Khen thưởng hướng dẫn huyện và thành phố chuẩn bị danh sách, quy trình khen thưởng tại lễ công bố. BCĐ các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Tại hội nghị 44/44 đại biểu tham gia bỏ phiếu đồng ý công nhận xã Bình Phú, TP. Bến Tre (công nhận lại sau sáp nhập), xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri và xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại đạt chuẩn xã NTM với tỷ lệ 100%. Theo đó, xã Vĩnh Hòa, Thạnh Phước sẽ tổ chức lễ công bố đạt chuẩn xã NTM vào ngày 10-10-2020.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368