Thái Bình Dương – Nhà Hàng-Cty Nông Súc Sản Xuất Nhập Khẩu Cần Thơ

Thái Bình Dương – Nhà Hàng-Cty Nông Súc Sản Xuất Nhập Khẩu Cần Thơ

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Thái Bình Dương – Nhà Hàng-Cty Nông Súc Sản Xuất Nhập Khẩu Cần Thơ

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

3 Nguyễn Thị Minh Khai, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều,Tp. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3751967, 3822030

Số Fax: (0292) 3751967

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Thái Bình Dương – Nhà Hàng-Cty Nông Súc Sản Xuất Nhập Khẩu Cần Thơ

3 Nguyễn Thị Minh Khai, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều,Tp. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3751967, 3822030

Số Fax: (0292) 3751967