Sài Gòn Tourist – Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Tourist

Sài Gòn Tourist – Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Tourist

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Sài Gòn Tourist – Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Tourist

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

72 Lê Lợi, P. Bến Thành, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38297164, 38225661

Số Fax: (028) 38222494

sgtimex@hcm.vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Sài Gòn Tourist – Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Tourist

72 Lê Lợi, P. Bến Thành, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38297164, 38225661

Số Fax: (028) 38222494

sgtimex@hcm.vnn.vn

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368