Phương Nam – Công Ty TNHH Nhà Hàng Khách Sạn

Phương Nam – Công Ty TNHH Nhà Hàng Khách Sạn

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Phương Nam – Công Ty TNHH Nhà Hàng Khách Sạn

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

118/9/39 Trần Văn Khéo, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều,Tp. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3763949, 3763959

Số Fax: (0292) 3763949

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Phương Nam – Công Ty TNHH Nhà Hàng Khách Sạn

118/9/39 Trần Văn Khéo, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều,Tp. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3763949, 3763959

Số Fax: (0292) 3763949

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368