Nhật Bản Kiều – Công Ty TNHH Nhật Bản Kiều

Nhật Bản Kiều – Công Ty TNHH Nhật Bản Kiều

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhật Bản Kiều – Công Ty TNHH Nhật Bản Kiều

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

76 Sương Nguyệt ánh, P. Bến Thành, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 39256094, 39252616, 39252608, 39256095

Số Fax: (028) 39253436

latavernesaigon@hcm.fpt.vn

www.latavernesaigon.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhật Bản Kiều – Công Ty TNHH Nhật Bản Kiều

76 Sương Nguyệt ánh, P. Bến Thành, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 39256094, 39252616, 39252608, 39256095

Số Fax: (028) 39253436

latavernesaigon@hcm.fpt.vn

www.latavernesaigon.com