Nhà Hàng Vương Vẩy

Nhà Hàng Vương Vẩy

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Vương Vẩy

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

86 Tăng Bạt Hổ, Tp. Huế,Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3528803

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Vương Vẩy

86 Tăng Bạt Hổ, Tp. Huế,Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3528803