Nhà Hàng Vạn Xuân

Nhà Hàng Vạn Xuân

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Vạn Xuân

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

36 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38299266

Số Fax: (028) 38272188

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Vạn Xuân

36 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38299266

Số Fax: (028) 38272188