Nhà Hàng Thùy Dương (Cty Công Viên Đà Nẵng)

Nhà Hàng Thùy Dương (Cty Công Viên Đà Nẵng)

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Thùy Dương (Cty Công Viên Đà Nẵng)

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

5 Nguyễn Tri Phương, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê,Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3656520

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Thùy Dương (Cty Công Viên Đà Nẵng)

5 Nguyễn Tri Phương, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê,Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3656520