Nhà Hàng Tân Nam

Nhà Hàng Tân Nam

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Tân Nam

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

60-62 Đông Du, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38298634

Số Fax: (028) 38298634

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Tân Nam

60-62 Đông Du, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38298634

Số Fax: (028) 38298634