Nhà Hàng Rau Muống

Nhà Hàng Rau Muống

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Rau Muống

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

106 Nguyễn Thái Học, Tp. Hội An,Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 2241556

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Rau Muống

106 Nguyễn Thái Học, Tp. Hội An,Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 2241556