Nhà Hàng Núi Ngự

Nhà Hàng Núi Ngự

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Núi Ngự

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

146 Đường Ngự Bình,Tp. Huế,Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3824724

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Núi Ngự

146 Đường Ngự Bình,Tp. Huế,Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3824724

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368