Nhà Hàng Ngọc Anh

Nhà Hàng Ngọc Anh

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Ngọc Anh

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

5 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế,Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3822617

Số Fax: (0234) 3822617

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Ngọc Anh

5 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế,Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3822617

Số Fax: (0234) 3822617

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368