Nhà Hàng Lido-Cty Cổ Phần Nam Tiến

Nhà Hàng Lido-Cty Cổ Phần Nam Tiến

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Lido-Cty Cổ Phần Nam Tiến

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

737-739 Trần Hưng Đạo, P. 1, Q. 5,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 39237186

Số Fax: (028) 39234007

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Lido-Cty Cổ Phần Nam Tiến

737-739 Trần Hưng Đạo, P. 1, Q. 5,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 39237186

Số Fax: (028) 39234007