Nhà Hàng Lemongrass-Cty CP Khách Sạn Bông Sen

Nhà Hàng Lemongrass-Cty CP Khách Sạn Bông Sen

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Lemongrass-Cty CP Khách Sạn Bông Sen

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

4 Nguyễn Thiệp, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38220496, 38232036

Số Fax: (028) 38298076, 38232036

lemongrass.rest@bongsencorp.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Lemongrass-Cty CP Khách Sạn Bông Sen

4 Nguyễn Thiệp, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38220496, 38232036

Số Fax: (028) 38298076, 38232036

lemongrass.rest@bongsencorp.com.vn

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368