Nhà Hàng Kiến Tửu Quán (Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Phú Thịnh)

Nhà Hàng Kiến Tửu Quán (Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Phú Thịnh)

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Kiến Tửu Quán (Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Phú Thịnh)

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

30 P. Vĩnh Trung,Nguyễn Hoàng, Q. Thanh Khê,Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3691265

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Kiến Tửu Quán (Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Phú Thịnh)

30 P. Vĩnh Trung,Nguyễn Hoàng, Q. Thanh Khê,Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3691265

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368