Nhà Hàng Không Gian

Nhà Hàng Không Gian

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Không Gian

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

25T Phạm Văn Đồng, Tp. Nha Trang,Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3541868

Số Fax: (0258) 6251099

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Không Gian

25T Phạm Văn Đồng, Tp. Nha Trang,Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3541868

Số Fax: (0258) 6251099

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368