Nhà Hàng Indochine

Nhà Hàng Indochine

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Indochine

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

26 Trương Định, P. 6, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38239256

Số Fax: (028) 39308423

indochine-sg@hcm.fpt.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Indochine

26 Trương Định, P. 6, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38239256

Số Fax: (028) 39308423

indochine-sg@hcm.fpt.vn