Nhà Hàng Hương Huyền

Nhà Hàng Hương Huyền

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Hương Huyền

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

5H-7H Cư Xá Bùi Minh Trực, P. 5, Q. 8,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38504848, 39815410

sales@huonghuyen.com

www.huonghuyen.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Hương Huyền

5H-7H Cư Xá Bùi Minh Trực, P. 5, Q. 8,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38504848, 39815410

sales@huonghuyen.com

www.huonghuyen.com