Nhà Hàng Cung Đình-Khách Sạn Rex

Nhà Hàng Cung Đình-Khách Sạn Rex

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Cung Đình-Khách Sạn Rex

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

146AB Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38292185

Số Fax: (028) 38296536

rexhotel@hcm.vnn.vn

www.rexhotelvietnam.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Cung Đình-Khách Sạn Rex

146AB Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38292185

Số Fax: (028) 38296536

rexhotel@hcm.vnn.vn

www.rexhotelvietnam.com

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368