Nhà Hàng Cao Lin

Nhà Hàng Cao Lin

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Cao Lin

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

X. An Hảo, H. Tịnh Biên,An Giang

Điện thoại: (0296) 3760295

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Cao Lin

X. An Hảo, H. Tịnh Biên,An Giang

Điện thoại: (0296) 3760295