Nhà Hàng Bún Ta-Cty TNHH Dịch Vụ Tam Sơn

Nhà Hàng Bún Ta-Cty TNHH Dịch Vụ Tam Sơn

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Bún Ta-Cty TNHH Dịch Vụ Tam Sơn

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

136 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38229913

Số Fax: (028) 38229915

info@tamsonco.net

www.tamsonco.net

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Bún Ta-Cty TNHH Dịch Vụ Tam Sơn

136 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38229913

Số Fax: (028) 38229915

info@tamsonco.net

www.tamsonco.net