Nhà Hàng Buffet Gánh

Nhà Hàng Buffet Gánh

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng Buffet Gánh

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

117-123 Đồng Khởi, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38296239

Số Fax: (028) 38298076

www.bongsencorp.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng Buffet Gánh

117-123 Đồng Khởi, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38296239

Số Fax: (028) 38298076

www.bongsencorp.com