Nhà Hàng An-Cty Tài Thịnh TNHH Thương Mại-Dịch Vụ

Nhà Hàng An-Cty Tài Thịnh TNHH Thương Mại-Dịch Vụ

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhà Hàng An-Cty Tài Thịnh TNHH Thương Mại-Dịch Vụ

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

691A-691/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 27, Q. Bình Thạnh,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 35566019, 35563196

Số Fax: (028) 35563196

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nhà Hàng An-Cty Tài Thịnh TNHH Thương Mại-Dịch Vụ

691A-691/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 27, Q. Bình Thạnh,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 35566019, 35563196

Số Fax: (028) 35563196

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368