Minh Phú – Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Minh Phú

Minh Phú – Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Minh Phú

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Minh Phú – Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Minh Phú

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

1036 Tân Kỳ Tân Quý, X. Bình Hòa, Q. Bình Tân,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 62696093, 62696094

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Minh Phú – Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Minh Phú

1036 Tân Kỳ Tân Quý, X. Bình Hòa, Q. Bình Tân,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 62696093, 62696094