Mai Vàng – Công Ty Cổ Phần Mai Vàng

Mai Vàng – Công Ty Cổ Phần Mai Vàng

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Mai Vàng – Công Ty Cổ Phần Mai Vàng

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

10-12 Lý Bôn, P. 4, Tp. Cà Mau,Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3824777

Số Fax: (0290) 3824778

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Mai Vàng – Công Ty Cổ Phần Mai Vàng

10-12 Lý Bôn, P. 4, Tp. Cà Mau,Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3824777

Số Fax: (0290) 3824778

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368