Khách Sạn Nhà Hàng Tây Đô

Khách Sạn Nhà Hàng Tây Đô

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khách Sạn Nhà Hàng Tây Đô

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

03 Đinh Công Tráng, P. Thống Nhất, Tp. Plây Cu,Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3825533

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Khách Sạn Nhà Hàng Tây Đô

03 Đinh Công Tráng, P. Thống Nhất, Tp. Plây Cu,Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3825533

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368