Khách Sạn Nhà Hàng Cathay

Khách Sạn Nhà Hàng Cathay

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khách Sạn Nhà Hàng Cathay

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

131 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38391272

Số Fax: (028) 38334039

cathayhotel@cathay.com.vn

www.cathay.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Khách Sạn Nhà Hàng Cathay

131 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38391272

Số Fax: (028) 38334039

cathayhotel@cathay.com.vn

www.cathay.com.vn