Khách Sạn Bến Tre

Khách Sạn Bến Tre

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khách Sạn Bến Tre

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

8/2 Trần Quốc Tuấn, P. 4,Bến Tre

Điện thoại: (0275) 3825332

Số Fax: (0275) 3823543

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Khách Sạn Bến Tre

8/2 Trần Quốc Tuấn, P. 4,Bến Tre

Điện thoại: (0275) 3825332

Số Fax: (0275) 3823543