Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Trúc

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Trúc

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Trúc

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

18/11 ấp Trung, X. Vĩnh Phú, H. Thuận An,Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3755176

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Trúc

18/11 ấp Trung, X. Vĩnh Phú, H. Thuận An,Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3755176

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368