Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Tấn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Tấn

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Tấn

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

83 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu,Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3656413

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Tấn

83 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu,Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3656413